สวัสดีคร้าบบบ วันนี้มาหลังจากดองบล๊อกไว้ประมาณหนึ่งปี  วันนี้จะมาแต่งกลอนนะครับ ดีไม่ดีก็ติ-ชมได้นะครับ
 
                   คล้ายใบไม้เย้ยหยันดวงจันทรา        ว่าไม่กล้าแกร่งเท่าเจ้าตะวัน
         แต่ตัวเราที่ไม่แกร่งกล้านั้น                 ก็ยังปันแสงกลางคืนหมื่นราตรี
            คล้ายดาวรีสุกสกาวพราวแสงกล้า     เต็มท้องฟ้านับหมื่นเช่นแสงสี
         คล้ายความดีที่เกิดทุกเดือนปี              แม้ไม่มีใครเห็นเรารับรู้
            งั้นจงสู้สั่งสมถมความเลว               ที่เหมือนเปลวเพลิงไหม้บ่ใคร่ดู
         เพราะมีเราและฟ้าที่จะรู้                    คล้ายคลองคูคดเคี้ยวแม้เลี้ยวลับ
            คล้ายชีวิตที่ดูจะคดเลี้ยว                 เดินทางเปลี่ยวเสี่ยงภัยคืนเดือนดับ
         แต่ความดีจะช่วยเราจงนับ                  จงสดับทำความดีที่ช่วยไว้
        
                                                             ไซยาไำนด์(นามปากกาของผมครับ)
ปล.ถ้าจะก๊อปไป โปรดให้เครดิตผมด้วยนะครับ ขอร้องล่ะ

Comment

Comment:

Tweet

object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="229" height="127">