กลอนอวยพรปีใหม่จากemperer

posted on 25 Nov 2012 01:58 by emperer
                                                              สวัสดีครับ emperer เองครับ อันเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังเรียนอยู่เลยไม่ได้มาอัพบล๊อกนี้(ไม่มีคนเข้าก็จะอัพ) และในตอนนี้ผมก็จะมาอวยพรปีใหม่ให้ทุกคน(?)ที่เข้ามาชมหรือพลาดเข้ามา(?)นะครับ ขออวยพรหน่อยเถอะครับ
 
                 วันที่สามสิบเอ็ดเดือนธันวา            ได้ร่ำลาไปแล้วในวันนี้
       ก็มีแต่วันที่หนึ่งไม่รีรอ                       ขออวยพรทุกท่านสุขใจกัน
            ในวันไหนมีทุกข์หรือร้อนใจ           ก็ขอให้ความสุขในวันนั้น
       ให้ช่วยกันให้ทุกข์น้อยไม่มีพลัน           และรักกันมากมากไว้นะเอยฯ
                         
                                         จากนี้ไปผมอาจจะแต่งกลอนประเภทนี้ในโอกาสพิเศษลงไว้ในเอ็นทรี่อีกนะครับ สำำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ
     
                        emperer
                    Novel FunFun
                       ...............
                        .............
                         ...........
                          .........
                           .......
                            .....
                             ...
                              .


 
 
 
 

edit @ 5 Jan 2013 13:55:01 by emperer

Comment

Comment:

Tweet

object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="229" height="127">