สวัสดีทุกคน

posted on 11 Oct 2012 00:06 by emperer
                   สวัสดีครับ ผม emperer นะครับ บางคนอาจสงสัยว่าผมทำบล๊อกนี้ขึ้นมาทำไม ผมจะให้คำตอบเลยนะครับ ผมทำบล๊อกนี้ขึ้นเพื่อมาให้นักอ่านเข้ามาแวะเวียน แลกเปลี่ยนความบันเทิงในการอ่านนิยายเรื่องต่างๆ และเพื่อเป็นการสนับสนุน งานเขียนของคนไทยไปด้วย
                   เพราะฉะนั้น ผม emperer ขอฝากตัวด้วยนะครับ
                   ขอแรงในการสนับสนุน ผลงานของนักเขียนไทยด้วยนะครับCool 

Comment

Comment:

Tweet

เงียบจัง แต่ไม่เป็นไรsad smile

#1 By emperer on 2012-10-11 14:02

object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="229" height="127">